Muistathan käyttäytyä asial­lisesti ideoita jättä­essäsi ja muiden ideoita kommentoi­dessasi.

Rekisteriseloste ja Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Kouvolan kaupunki
Nuorisopalvelut
Kouvolankatu 28
45100 Kouvola

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Palveluvastaava
Maritta Rihu
p. 020 615 7794
maritta.rihu(at)kouvola.fi
Osoite: sama kuin yllä

3. Rekisterin nimi

“Onxideaa.fi”-palvelun ("Palvelu") käyttäjärekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

Emme käytä palautelomakkeen henkilö- tai muita tietoja mihinkään muuhun kuin lomakkeessa valittuun tarkoitukseen. Emme luovuta yhteystietoja kolmannelle osapuolelle, ellei käyttäjä ole sitä erikseen pyytänyt. Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot poistetaan automaattisesti käyttäjän täyttäessä 30 vuotta.

5. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään, joko suoraan tai evästeiden (katso alla kohta 10) avulla, seuraavissa tilanteissa:

 1. heidän rekisteröityessään ja luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin
 2. heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja

6. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Käyttäjät voivat itse korjata tietojaan käyttäjähallinnassa.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Käyttäjätiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Nimimerkki
 • Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
 • Asuinpaikka (vapaaehtoinen)
 • Sähköpostiosoite
 • puhelinnumero (vapaaehtoinen)
 • Profiilikuva (vapaaehtoinen)
 • Seuratut aiheet
 • Luodut ideat
 • Kysymykset
 • Kommentit
 • Roolit

8. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Ideoiden kommentointi- ja kannatustiedot luovutetaan idean omistajalle eteenpäin saattamista varten.

Mikäli idean eteenpäin vieminen vaatii muiden Kouvolan kunnan toimijoiden osallisuutta, tietoja luovutetaan eteenpäin vain heille.

Mikäli idea halutaan muuntaa kuntalaisaloitteeksi, tähän tarvittavat tiedot siirretään käyttäjän luvalla Kuntalaisaloite.fi-palveluun. Näitä tietoja ovat:

 • Aloitteen otsikko
 • Aloitteen sisältö
 • Linkki ideasivuun Onxideaa.fi-palvelussa
 • Omistajan etu- ja sukunimi
 • Omistajan kotikunta
 • Omistajan sähköpostiosoite
 • Omistajan puhelinnumero

Tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Rekisterissä olevien tiedot voidaan poistaa asianomaisen pyynnöstä. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tarkoituksella. Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä näin voi kuitenkin tapahtua.

9. Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Käyttäjätiedot saa tarkastettavaksi pyydettäessä. Henkilörekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan pyydettäessä. Käyttäjätiedot poistetaan rekisteristä käyttäjän tätä pyytäessä.

Pyynnöt voi lähettää sähköpostitse: nuoriso@kouvola.fi.

10. Keksit (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi hyödynnetään evästeitä Palvelun kävijämäärien ja toiminnan seurannassa. Evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja eikä yksilöidä käyttäjiä.

11. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat Palvelun pääkäyttäjät.

Päivitetty 12.12.2019